• Twitter
  • Facebook

Capel y Morfa

Croeso

 

Oedfaon Undebol Awst 2021

1 - Tomos Roberts Young

8  - Dim oedfa

15 - Eifion Roberts

22 - Emyr Gwyn Evans

29 - Dim oedfa

Oedfa Awst 15 -yng Nghapel y Morfa ac yn fyw ar Zoom

Awst 1 a 22 ar Zoom yn unig

 

 

Mae Capel y Morfa yn eglwys fywiog a chartrefol yn Aberystwyth - eglwys sydd yn agored iawn ei meddwl a'i hagwedd.  Rydym yn credu yn Iesu Grist fel calon a chanol bywyd y Cristion ac fel ffynhonnell ein hadnabyddiaeth o Dduw. Yr ydym yn ceisio ei ddilyn o ddydd i ddydd gan ddibynnu arno am faddeuant am bob methiant, nerth ym mhob angen ac ysbrydoliaeth ar gyfer pob her.

Un teulu mawr

 
Oedfaon am 10.00 bob Sul .
Oedfaeon dan ofal y gweinidog Eifion Roberts a phregethwyr gwadd eraill

Oedfa

Cymdeithas
a

Gweddi

Bore Mawrth am 11
ar Zoom 

Hwyl Hwyr

Chlwb Ieuenctid

Amrywiaeth o weithgareddau ar gael - mwy o wybodaeth isod

Cyfarfod Wythnosol

Prynhawn Gwener am 2 y.p. ar Zoom 
Llyfr Jôcs Codi Calon

Mae awdur newydd yn ein plith fel aelodau o Gapel y Morfa, a’r awdur ieuengaf yn ein plith eto, mae Llifon Gomer Jones ac yntau yn wyth oed wedi cyhoeddi ac argraffu llyfr.  Llyfr Jôcs Codi Calon ydi’r llyfr ac yn ôl tudalen Just Giving mae Llifon eisiau i bobl gael gwenu yng nghanol y pandemig.

Mae na ddeg o jôcs yn y llyfr er engraifft

           

 

 

 

 

a’r ateb?  Wel rhaid prynu’r gyfrol i gael hwnnw! 

Mae o wedi gwirioni yn lân fod cymaint o ddiddordeb yn ei brosiect - ei freuddwyd oedd gwerthu 15 copi o’r llyfryn a chodi £30 at achos da.  Ond mae Llifon bellach wedi gwerthu llawer iawn mwy o gopïau ac wedi codi bron i £150.

Os oes gennych geiniog neu ddwy i’w sbario, yna byddai unrhyw gyfraniad at Elusen Hywel Dda yn cael ei werthfawrogi’n fawr, drwy wefan Just Giving ac fe drefnir i bostio copi o’r llyfryn atoch.

Llifon.jpg
Llyfr jocs.PNG