top of page
  • Twitter
  • Facebook

Capel y Morfa

Ffordd.jpg

Gweddi dro Wcrain a Rwsia

Arglwydd Tangnefedd, dyro wledigaeth newydd i ni oll am dy fyd.  Rho gariad i ni at gyfianwder a heddwch a gwna Dywysog Tangnefedd yn Arglwydd i ni.

 

Gweddiwn dros wleidyddion y gwledydd - gweddiwn dros y bobl sydd yn byw mewn ofn - gweddiwn dros y rhai mewn profedigaeth oherwydd y rhyfel - gweddiwn am i arweinwyr yr eglwysi brofi nerth Ysbryd Crist yn eu galluogi i wrthwynebu lladd a dychryn.  Arglwydd yr Arglwyddi clyw ni.

Amen

Croeso

 

Oedfaon Mawrth 2023

(10 o'r gloch yn y capel

ac ar Zoom)

5 - Gwasanaeth Unedig Gŵyl Dewi

12 - John Roberts

19 - Eifion Roberts

26 - Beti Wyn James

 

Mae Capel y Morfa yn eglwys fywiog a chartrefol yn Aberystwyth - eglwys sydd yn agored iawn ei meddwl a'i hagwedd.  Rydym yn credu yn Iesu Grist fel calon a chanol bywyd y Cristion ac fel ffynhonnell ein hadnabyddiaeth o Dduw. Yr ydym yn ceisio ei ddilyn o ddydd i ddydd gan ddibynnu arno am faddeuant am bob methiant, nerth ym mhob angen ac ysbrydoliaeth ar gyfer pob her.

Un teulu mawr

 

bottom of page