top of page
  • Twitter
  • Facebook

Capel y Morfa

Croeso

Pentecost – tafodau dieithr

 

Nid oes gan y ffydd Gristnogol iaith sanctaidd, ond ers dydd y Pentecost yn Jerwsalem a gofnodwyd yn llyfr yr Actau, mae Cristnogion wedi dathlu y gellir clywed yr Efengyl mewn llawer o ieithoedd lleol gwahanol, yn yr ieithoedd rydyn ni'n eu dysgu gan ein rhieni ac o fewn y cymunedau sy'n ein ffurfio.  Y mae ffydd Gristnogol yn cael ei byw, ei siarad a'i chyhoeddi orau yn iaith ein calon.

Heddiw, mae gan yr eglwys ledled y byd, lawer o ieithoedd lleol, sy'n adlewyrchu'r neges. Mae amrywiaeth ieithyddol yr Eglwys, a'i hamrywiaeth mewn cymaint o ffyrdd eraill, yn eang. Ac, ar yr un pryd, mae undod yr Eglwys yn ddwfn, wedi'i wreiddio yn yr un Ysbryd Glân. Y wyrth yw y gall amrywiaeth gyfoethog ac undod cariadus ddal dwylo. Mae hyn yn rhodd yr Ysbryd. Ac mae'n un y mae ein byd rhanedig wir ei angen.

Mae amrywiaeth yn rhodd yr Ysbryd, wrth wasanaethu undod, y Pentecost hwn, gadewch i ni ddathlu amrywiaeth yr Eglwys, y byd a'r holl greadigaeth, a hefyd ddathlu sancteiddrwydd yr Ysbryd sy'n ein gwneud ni'n un.

 

 

Neges Llywyddion Cyngor Eglwysi’r Byd ar gyfer y Pentecost

 

Oedfaon Mai

(10 o'r gloch yng Nghapel y Morfa

ac ar Zoom)

Ebeneser, Penparcau

Y Sul cyntaf a'r trydydd

am 2.15

5 Mai - Y Parchg Eifion Roberts

12 Mai - Y Parchg Dafydd Andrew Jones

19 Mai - Y Parchg Eifion Roberts (Pentecost)
26 Mai - Y Parchg Geraint Tudur

Mae Capel y Morfa yn eglwys fywiog a chartrefol yn Aberystwyth - eglwys sydd yn agored iawn ei meddwl a'i hagwedd.  Rydym yn credu yn Iesu Grist fel calon a chanol bywyd y Cristion ac fel ffynhonnell ein hadnabyddiaeth o Dduw. Yr ydym yn ceisio ei ddilyn o ddydd i ddydd gan ddibynnu arno am faddeuant am bob methiant, nerth ym mhob angen ac ysbrydoliaeth ar gyfer pob her.

Un teulu mawr

 

bottom of page