top of page

Amdanom

Swyddogion

​​Bugail: Y Parch. Eifion Roberts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysgrifennydd: David Alun Jones
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trysorydd: Rhidian Griffiths

 

Blaenoriaid

Deian Creunant
Gwenan Creunant
Eleri Davies
Rhidian Griffiths
Wyn Hughes
David Alun Jones
R. Arwel Jones
Rhys Jones
Huw Owen
Gwerfyl Pierce Jones
Brynley F. Roberts
L.John Roberts
W.J. Cynfab Roberts
Menai Lloyd Williams

 

Blaenoriaid yn yr Henaduriaeth

sy'n aelodau o'r Eglwys

David Morgan Evans

Huw Evans
J. Wynford Evans
Arwyn Roderick 

Dewi Hughes

BLAENORIAID YN EGLWYS

BRESBYTERAIDD CYMRU

SY'N AELODAU O'R EGLWYS

Gareth Owen

Meurig Royles

Hanes

Ffurfiwyd Capel y Morfa yn 1989 trwy uniad cynulleidfaoedd Salem a Seilo. Daeth hyn wedi cyfnod hir o drafod a gweddïo. Unwyd cynulleidfaoedd y Morfa a’r Tabernacl pan gaeodd y Tabernacl yn 2002. Sefydlwyd Ebeneser, Penparcau yn 1939 yn gangen o’r Tabernacl. Wedi cau’r Tabernacl daeth yn gangen o Gapel y Morfa.

Datblygwyd Canolfan Morlan fel canolfan ffydd a diwylliant ar safle Seilo. 

English

Capel y Morfa is a Welsh Presbyterian chapel situated near the centre of Aberystwyth. It has a branch at Ebeneser in Penparcau.

Capel y Morfa was formed in 1989, after a long period of discussion and prayer, by the amalgamation of the two congregations of Salem and Seilo. The congregation of Tabernacl chapel joined us in 2002 following the closure of Tabernacl. 

Morning and evening services are held every Sunday, with occasional joint worship with other chapels in Aberystwyth, especially in August. There is a Sunday afternoon service at Ebeneser. All services are in Welsh.

During the week there are prayer fellowships and Bible studies on Tuesday morning and Friday afternoon and an after school children’s club on Mondays.

Morlan Centre was established by Capel y Morfa as a faith and culture centre on the site of Seilo chapel.

bottom of page