Ymunwch gyda ni...

Digwyddiadau

Calendr llawn o ddigwyddiadau yng nghanolfan y Morlan

Cinio Bara Caws Dydd Llun cyntaf y mis
    mewn gwahanol eglwysi yn y dref

Y cinio i godi arian at Gymorth Cristnogol mewn amrywiol addoldai yn y dref.rhwng 12.00 ac 1.30

Gorffennaf 2021

4 - Eifion Roberts

11 - Evan Morgan

18 - Eifion Roberts

25 - Eifion Roberts

 

Oedfa Gorffennaf 4 a 18 yn y capel ac ar Zoom

Gorffennaf 11 a 25 ar Zoom yn unig

 
oEDFAON Y mIS
am 10.00

Y Gymdeithas

Plant a Ieuenctid

Yr Ysgol Sul

Mae amrywiaeth o grwpiau a gweithgareddau yn cael eu cynnig yn ystod y cyfnod yma:

 

Meithrin y Morfa. Bydd Catherine yn darparu sesiwn ar Facebook. (9.30. ymlaen) – stori, cân a gweithgaredd crefft.

 

Grwp ieuenctid ar Zoom (Oed Ysgol Uwchradd): bob bore Sul am 11 o’r gloch.

 

Clwb Bore Sul ar Zoom ar gyfer blynyddoedd 3-6 (7-11 oed) – 10 o’r gloch i 10.45  Adolygir y sefyllfa os bydd amgylchiadau’n newid.

Manylion i ddilyn

gWEDDI A CHOFFI

Mae sgwrs dros baned yn ein tywys ni i fan lle gallwn gyflwyno'r eglwys, ein cymdogaeth, ein gwlad a'n byd i ofal Duw mewn gweddi.  Cyfarfod am 11 bob bore Mawrth ar Zoom

FFYDD A PHANED

Cyfle i ymdawelu a thrafod y Beibl a digwyddiadau'r dydd yn hamddenol dros baned. Cyfarfod ar Zoom am 2.00 ar brynhawn dydd Gwener