Ymunwch gyda ni...

Digwyddiadau

Calendr llawn o ddigwyddiadau yng nghanolfan y Morlan

Cinio Bara Caws Dydd Llun cyntaf y mis
    mewn gwahanol eglwysi yn y dref

Y cinio i godi arian at Gymorth Cristnogol mewn amrywiol addoldai yn y dref.rhwng 12.00 ac 1.30

 

         

    1 Mawrth - Eifion Roberts

8 Mawrth - Beti Griffiths (B)

John Roberts (P a N)

15 Mawrth - Eifion Roberts

Nos - Dr Hefin Jones,

Prifysgol Caerdydd

22 Mawrth - Judith Morris

29 Mawrth - Eifion Roberts

 

 
oEDFAON Y mIS
10.00 a 5.00
 CLWB CWL

Cyfle i blant gael digon o hwyl a dysgu mwy am Grist mewn cyfarfod wythnosol drwy'r tymor ysgol. Cyfarfod yn Eglwys Dewi Sant, Stryd y Baddon
3.45 - 5.00

gWEDDI A CHOFFI

Mae sgwrs dros baned yn ein tywys ni i fan lle gallwn gyflwyno'r eglwys, ein cymdogaeth, ein gwlad a'n byd i ofal Duw mewn gweddi.  Cyfarfod am 10.30 ar fore Mawrth yn y Morlan

FFYDD A PHANED

Cyfle i ymdawelu a thrafod y Beibl a digwyddiadau'r dydd yn hamddenol dros baned. Cyfarfod yn y Morfa am 2.15 ar brynhawn dydd Gwener

Capel y Morfa
Aberystwyth

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Stryd Portland

Aberystwyth

SY23 2DX

Crewyd gan Gapel y Morfa gyda  chymorth wix.com