Ymunwch gyda ni...

Digwyddiadau

Calendr llawn o ddigwyddiadau yng nghanolfan y Morlan

Cinio Bara Caws Dydd Llun cyntaf y mis
    mewn gwahanol eglwysi yn y dref

Y cinio i godi arian at Gymorth Cristnogol mewn amrywiol addoldai yn y dref.rhwng 12.00 ac 1.30

 

Awst 2022

Awst 7 - Morfa - Gweinidog

Awst 14 - Seion - Iwan llewelyn Jones

 

Awst 21 - Bethel  - Peter Thomas 

 

Awst 28 - Morfa - Gwyn Elfyn Jones

 
oEDFAON Y mIS
am 10.00
Plant a Ieuenctid

 

Yr Ysgol Sul

Mae amrywiaeth o grwpiau a gweithgareddau yn cael eu cynnig yn ystod y cyfnod yma:

 

Bellach mae'r Ysgol Sul yn cyfarfod yn y festri am 10 pob dydd Sul. Rhoir ystyriaeth ofalus  i’r gofynion diogelwch presennol

 

Grwp ieuenctid (Oed Ysgol Uwchradd): bob bore Sul am 11 o’r gloch - Yn cyfarfod mewn gwahanol leoliadau. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

gWEDDI A CHOFFI

Mae sgwrs dros baned yn ein tywys ni i fan lle gallwn gyflwyno'r eglwys, ein cymdogaeth, ein gwlad a'n byd i ofal Duw mewn gweddi.  Cyfarfod am 11 bob bore Mawrth ar Zoom

FFYDD A PHANED

Cyfle i ymdawelu a thrafod y Beibl a digwyddiadau'r dydd yn hamddenol dros baned. Cyfarfod ar Zoom am 2.00 ar brynhawn dydd Gwener

Y Gymdeithas
Pob Pythefnos
ar nos Lun.
Edrycwch ar dudalen Facebook y morfa
am wybodaeth