top of page
Ymunwch gyda ni...

Digwyddiadau

Calendr llawn o ddigwyddiadau yng nghanolfan y Morlan

Cinio Bara Caws Dydd Llun cyntaf y mis
    mewn gwahanol eglwysi yn y dref

Y cinio i godi arian at Gymorth Cristnogol mewn amrywiol addoldai yn y dref.rhwng 12.00 ac 1.30

 

MAWRTH 2024

3 Mawrth - Oedfa Undebol

Peter Thomas

10 Mawrth - Peter Thomas

17 Mawrth - Eifion Roberts

 

24 Mawrth - Roger Ellis Humphreys


31 Mawrth - Eifion Roberts

 

 
oEDFAON Y mIS
am 10.00
Plant a Ieuenctid

 

Yr Ysgol Sul

Mae amrywiaeth o grwpiau a gweithgareddau yn cael eu cynnig

 

Bellach mae'r Ysgol Sul yn cyfarfod am 10 pob dydd Sul. Rhoir ystyriaeth ofalus i’r gofynion diogelwch presennol

 

Grwp ieuenctid (Oed Ysgol Uwchradd): bob bore Sul am 10 o'r gloch. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

gWEDDI A CHOFFI

Mae sgwrs dros baned yn ein tywys ni i fan lle gallwn gyflwyno'r eglwys, ein cymdogaeth, ein gwlad a'n byd i ofal Duw mewn gweddi.  Cyfarfod am 10.30 bob bore Mawrth yn y festri neu ar Zoom

FFYDD A PHANED

Cyfle i ymdawelu a thrafod y Beibl a digwyddiadau'r dydd yn hamddenol dros baned. Cyfarfod ar Zoom am 2.00 ar brynhawn dydd Gwener

Y Gymdeithas
Pob Pythefnos
ar nos Lun.
EdrycHwch ar dudalen Facebook y morfa
am wybodaeth

bottom of page