Capel y Morfa
Aberystwyth

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Stryd Portland

Aberystwyth

SY23 2DX

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon

Crewyd gan Gapel y Morfa gyda  chymorth wix.com

Ymunwch gyda ni...

Digwyddiadau

Calendr llawn o ddigwyddiadau yng nghanolfan y Morlan

Cinio Bara Caws Dydd Llun cyntaf y mis
    mewn gwahanol eglwysi yn y dref

Y cinio i godi arian at Gymorth Cristnogol mewn amrywiol addoldai yn y dref.rhwng 12.00 ac 1.30

 

         

    1 Rhagfyr - Eifion Roberts

Llanllanast y Nadolig yn Oedfa'r Bore

Cyngerdd Nadolig

Aelwyd Pantycelyn yn y nos am 6

8 Rhagfyr - John Tudno Williams

15 Rhagfyr - Eifion Roberts

22 Rhagfyr - Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul

Dim oedfa nos

 

25 Rhagfyr - Oedfa Deuluol

am 10.30

29 Rhagfyr - Eifion Roberts

Oedfa'r Bore yn unig

 

 
oEDFAON Y mIS
10.00 a 5.00
 CLWB CWL

Cyfle i blant gael digon o hwyl a dysgu mwy am Grist mewn cyfarfod wythnosol drwy'r tymor ysgol. Cyfarfod yn Eglwys Dewi Sant, Stryd y Baddon
3.45 - 5.00

gWEDDI A CHOFFI

Mae sgwrs dros baned yn ein tywys ni i fan lle gallwn gyflwyno'r eglwys, ein cymdogaeth, ein gwlad a'n byd i ofal Duw mewn gweddi.  Cyfarfod am 10.30 ar fore Mawrth yn y Morlan

FFYDD A PHANED

Cyfle i ymdawelu a thrafod y Beibl a digwyddiadau'r dydd yn hamddenol dros baned. Cyfarfod yn y Morfa am 2.15 ar brynhawn dydd Gwener