top of page

Perthyn

Cylchgrawn misol a gyhoeddir gan Gapel y Morfa yw Perthyn. 

Mae sawl tîm o olygyddion i'r cylchgrawn ac y mae'r timau hynny yn barod iawn i dderbyn cyfraniadau ar gyfer Perthyn boed nhw yn erthyglau, myfyrdodau, cerddi, gweddïau neu luniau.

Y timau golygyddol yw:

Gwenan Creunant a Nest Gwilym

Gwerfyl Pierce Jones a Menai Lloyd Williams

Sharon Owen ac Arwel Rocet Jones

Hywel Lloyd

Eifion ac Alwen Roberts

Sarah Down-Roberts a John Roberts

rHifyNnau Perthyn 2022

rHifyNnau Perthyn 2020-21

Erthyglau

Erthyglau a blogiau gan aelodau'r eglwys

bottom of page