top of page

Dewch atom

Ffurflen e-bost ar waelod y tudalen

Cysylltwch

Capel y Morfa

Stryd Portland 

Aberystwyth

SY23 2DX

Cyfeiriad
Gwasanaethau ar y Sul

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yng Nghapel y Morfa neu yn Ebeneser, Penparcau bob Sul - boed hynny i oedfa neu Ysgol Sul

Oedfa yng Nghapel y Morfa am 10

Ysgol Sul -bydd y plant yn gadael yr oedfa tua 10.20 tan 11

Ysgol Sul i oedolion am 11

Oedfa yn Ebeneser am 2.15

Oedfa yng Nghapel y Morfa am 6

bottom of page